Om föreningen

Information om SAAF MDU
SAAF MDU bildades under våren 2004.

Information om MDU
Mälardalens högskola vill vara ett förstahandsval till framtiden genom utbildning och forskning av hög internationell kvalitet inom teknik och naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och vårdvetenskap.

Här finns över 1 000 anställda och ca 15 000 studenter. Vi medverkar i ett tiotal nationella forskarskolor och bedriver forskarutbildning inom vetenskapsområdet teknik. Högskolan prioriterar även uppbyggnaden av flera starka forskningsområden inom humaniora/samhälls- och vårdvetenskap.

Vi är en stark drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås och vi prioriterar en hållbar samhällsutveckling i all vår verksamhet. Målet är att våra studenter ska efterfrågas på arbetsmarknaden i Sverige och internationellt genom att vara välutbildade, kritiskt tänkande och innovativa.

Allmän information

  • Skola

    Mälardalens Universitet
  • Mejladress:

    mdu@saaf.info
  • Telefonnummer:

  • Gatuadress

  • Stad

  • Postnummer