Följande punkter är att acceptera för att bli medlem.


1. Användaruppgifter

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet är ansvarig för dem personuppgifter som lämnas. Den personliga integriteten värnas, endast en liten grupp administratörer som arbetar med saafsverige.com har tillgång till information om medlemmar. Lagar som finns följs av Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet.


Som medlem i Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet krävs att du registrerar Namn, personnummer, adress, utbildning samt din e-postadress.
Du tar aktivt ställning till att du förbli medlem tills den dagen du väljer att säga upp ditt medlemskap, som du gör via mail till info@saaf.info 


Alla dessa uppgifter skall vara korrekta, vid fall där vi upptäcker att uppgifterna inte stämmer kommer konton att stängas av. Syftet är att underlätta spårning av verksamhet som inte är godkänd och strider mot lag och regler.


2. Allmänna regler

Vid fall då dessa regler inte följs kan användaren stängas av och tillhörande konto raderas. Om du bryter mot regler och dina aktiviteter och inlägg leder till att Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet tvingas betala skadestånd, eller att Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet ansvarige döms till böter för yttrandefrihetsbrott, kan du bli ersättningsskyldig. Dessa regler är för allas bästa möjliga trivsel.


 1. Missbruk av funktioner leder till avstängning.
 2. Våldsskildring, pornografi, sexuella anspelningar eller annat som kan uppfattas som stötande är förbjudet. Hets mot folkgrupp och annan kränkning mot folkgrupp är förbjudet.
 3. Förbud mot uppmaning till brott eller bedrivande av kriminell verksamhet.
 4. Alla försök till dataintrång relaterat till saaf.info kommer att polisanmälas.
 5. saafsverige.com får inte användas i kommersiella syften. Det är förbud mot marknadsföring och försäljning av produkter.
 6. Filer och bilder som laddas upp måste vara virusfria, länkar och filer som laddas upp får inte vara relaterade till pornografi, våld, kriminalitet och rasism.
 7. Bilder som laddas upp för personlig profil skall och får endast föreställa användaren själv. Huvudet skall vara väl synligt.
 8. Medveten spridning av osanna uppgifter eller att utge sig för att vara någon annan är förbjudet


3. Följande punkter och rättigheter tillfaller Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet kring användaren.

 1. För att se till att punkt 2 följs åt kommer Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet webbgrupp att ha tillgång till ditt konto för att undersöka eventuella klagomål och trakasserier.
 2. Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet har möjligheten till att skicka information och kommersiellt budskap genom dem funktioner som är tillgängliga på saafsverige.com
 3. Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet har rätt till att använda all material fritt som du publicerar, gäller ej mail och privata meddelanden.
 4. Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet har rätt att underkänna fotografi och inlägg som anses opassande och strida mot dem regler som står för saaf.info


4. Villkorsförändring

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet har alltid rätt till att ändra villkoren och regler på saaf.info om det krävs för att efterleva lagar och beslut från myndigheter. Sker ändringar som påverkar och skapar förändringar av användandet på saaf.info kommer det att meddelas till samtliga medlemmar. Förändringar på användarvillkoren kan inte bestridas utan vid första godkännande av detta avtal ges även godkännande för utveckling och eventuella villkorsförändringar i framtiden.


Avtalet bryts i det fall användaren väljer att avregistrera sig från saafsverige.com


5. Integritetspolicy

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF personuppgiftspolicy, som utgör en integrerad del av dessa Allmänna villkor och som finns tillgänglig på Webbsidan.


6. Behandling av personuppgifter

För att Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF ska kunna tillhandahålla medlemskap till användaren behöver Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF samla in och behandla personuppgifter om användaren. Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF är personuppgiftsansvariga för användarens personuppgifter som behandlas. Mer information om hur Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF samlar in och behandlar användarens personuppgifter finns att läsa i Integritetspolicyn.


7. Övrigt

Vi gör vårt bästa för att du ska trivas här på saaf.info, men kan tyvärr inte garantera att allt alltid fungerar perfekt. Förhoppningen är att alla skall vara nöjda och att saafsverige.com utvecklas till en mötesplats för syrianska/arameiska akademiker från hela Sverige.


8. Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF

Wedavägen 17A,  152 42 Södertälje