Allmänna villkor vid biljettköp

Om Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF

SAAF har sitt säte i Södertälje. SAAFs postadress är Klockarvägen 104, 151 61 Södertälje. Organisationsnummer: 802436-8204 Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@saaf.info med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Villkor för deltagareskap på aktiviteter som kostar

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Att välja faktura som betalningsalternativ är att likställa med, swish samt kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan ska betalas vid ett senare tillfälle av kund. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid betalning för deltagande på aktiviteter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Vid val av eBiljett som leveranssätt kan kunden själv skriva ut en ny biljett. Kunden är själv ansvarig för att leveransuppgifter är korrekt angivna vid betalningen.

Service- och distributionsavgifter 

Utöver aktivitetspriserna betalar kunden även en serviceavgift och i vissa fall även en distributions- och/eller leveransavgift.

Personligt bruk 

Deltagande är personlig och kan inte överlåtas till andra medlemmar utan godkännande av SAAF.

Köp som strider mot uppsatta villkor

SAAF förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå SAAFs villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. SAAF kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda aktiviteter

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att aktiviteten ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställd eller flyttad aktivitet bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arrangör. Det är föreningen som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter.

Återbetalning 

Är endast möjligt vid sjukdom som intygas av läkare.


Allmänna villkor för SAAFs tjänster

Allmänt

SAAF förbehåller sig rätten till Tjänsten (saafsverige.se) och dess innehåll. Användaren av Tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från SAAF. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till SAAF tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med SAAF.

Mitt konto

För att kunna använda Tjänsten måste kunden ha ett användarnamn och ett lösenord. Detta får kunden genom att registrera sig på webbsidan. Kunden är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom kunden blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamn och lösenordet. Det är upp till kunden att kontrollera att all personlig information som lagts vid skapandet av ett konto är korrekt. SAAF kontrollerar inte denna information och svarar inte för att den är korrekt.

Mina bokningar

Det är upp till kunden att kontrollera att bokning stämmer (rätt post- och emailadress, rätt aktivitet, rätt antal, rätt aktivitet ( o s v) och att biljetten kommit kunden tillhanda i god tid innan aktiviteten startar.

Laglig användning

Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från SAAF. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot SAAF villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. SAAF har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår SAAFs allmänna villkor.

Ansvaret för tjänsten

SAAF tillhandahåller en Internettjänst ("saafsverige.se"), där man kan boka och köpa biljetter. Alla frågor eller krav som rör själva aktiviteten och dess genomförande skall istället riktas till föreningen. Mer specifik information om arenan/arrangören och de särskilda villkor som gäller för en specifikt aktivitet ges i villkoren i samband med bokning/köp av biljetter.

Immateriella rättigheter 

Allt material inom Tjänsten ägs av SAAF och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av SAAF eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från SAAF. SAAF eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelsplatsen saafsverige.se.

Rätten till ändringar 

SAAF har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. SAAF har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Länkning 

Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. SAAF ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag 

Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.