Om föreningen

SAAF, är en partipolitisk obunden och kristen ideell akademikerorganisation.

Syftet med SAAF är att tillvarata syrianska/arameiska akademiker och studenters intressen inom studie- och näringsliv. SAAF syftar även till att tillvarata syrianska/arameiska akademikers och
studenters intressen inom sociokulturella frågor.

SAAF uppmuntrar till studier och entreprenörskap samt arbetar med att skapa ett kontaktnät mellan akademiker både inom och utanför landets lärosäten.

SAAF arbetar också för att underlätta för syrianska/arameiska ungdomar att anpassa sig till universitetsmiljön.

SAAF uppmuntrar syrianska/arameiska ungdomar att sträva mot akademiska studier.

Dessutom verkar SAAF för en aktiv informationsspridning om syrianers/araméers historia och kultur samt situation i diasporan.

SAAF är ett världsunikt nätverk för syrianska/arameiska akademiker!

“Utbildning skapar möjligheter - Nätverk ger jobb”

“Ingenting är omöjligt, så länge viljan finns”


Facebook: SAAFSverige
Instagram: SAAFSverige

Allmän information

 • Skola

 • Mejladress:

  info@saaf.info
 • Telefonnummer:

 • Gatuadress

  Wedavägen 17A
 • Stad

  Södertälje
 • Postnummer

  152 42