Om föreningen

SAAF ORU startades under hösten 2003 vid Örebro Universitet.

Styrelsen för SAAF ORU har ett brinnande intresse till att arbeta för denna förgrening av SAAF organisationen som har sitt ursprung i Stockholms Universitet. Organisationen fick sin spark i baken 1997, i och med SSN, och målet är att förena alla Syrianska/Arameiska studenter runt om i landet.

De som nu sitter i styrelsen har olika organisatoriska bakgrunder, vissa har suttit med i ungdomsföreningar, andra har varit intresserade av politiska partier medan i styrelsen så finns det även individer som arbetat inom andra organisationer som har med det syrianska folket att göra.

Med denna sammansättning tror vi på en lyckad framtid här på Örebro Universitet, med mycket aktiviteter och arrangemang som skall gynna både de studerande syrianerna vid akademin här vid Universitetet.

Kom och delta i våra arrangemang, det blir kul.

Eftersom detta är en ideell förening så är det också viktigt att medlemmarna arbetar tillsammans med styrelsen, styrelsen är inget värd utan medlemmarna, därmed så anser vi att medlemmarna också bör delta med att arrangera arrangemang.

Har du några önskemål om hur vårt fortsatta arbete ska gå till väga inom styrelsen eller om det gäller andra ting så är du välkommen med dina förslag till styrelsen.

Till höger kan ni hitta våra planerade aktviteter.

Med vänliga studier SAAF ORU:s styrelse.

Allmän information

 • Skola

  Örebro Universitet
 • Mejladress:

  oru@saaf.info
 • Telefonnummer:

 • Gatuadress

  Örebro Studentkår Fakultetsgatan 3
 • Stad

  Örebro
 • Postnummer

  702 18