Om föreningen


Då det finns hundratals syrianer som läser vid Södertörns Högskola, så är det på tiden att man starta en syriansk kårförening.


SAAF står för Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen vid Södertörns Högskola och bildades den 23 Maj 2003 av ett antal studenter vid SH.


Föreningen är ansluten till skolans kår samt är en en del av SUF:s utskott, Syrianska Student Nätverket (SSN) och har i sikte att nå ut till samtliga Syrianska/Arameiska studenter vid Södertörns Högskola.


Tanken är att förening skall skapa sammanhållning mellan oss Syrianska/Arameiska studenter vid SH samt hjälpa nya studenter in i den syrianska gemenskapen och skolan. Föreningen jobbar aktivt med att anordna diverse arrangemang så som nöjen, föreläsningar samt försöka engagera ungdomarna i frågor gällande det syrianska/arameiska folket.


Vidare är det tänkt att vi ska hjälpa nya studenter komma till rätta på Södertörns Högskola samt hjälpa de som redan studerar. Genom att skapa en gemenskap bland studenter på Södertörns Högskola hjälper vi även varandra att slutföra våra studier. Det svåraste är inte att komma in på universitet, utan att komma ut därifrån med en examen.


Vi som studerar anser att högre studier är en erfarenhet ingen människa ska vara utan, människor i allmänhet och syrianer i synnerhet. Därför har vi som främsta syfte att se till att fler syrianer påbörjar högre studier efter gymnasiet.


Vad ska föreningen göra?
Vårt främsta syfte är som sagt att få fler syrianer att gå vidare i sina studier. Detta ska vi åstadkomma genom att vara informationsgivare till alla nyfikna. Genom att samla syrianer i en förening blir det lätt för gymnasiestuderande att ta kontakt med en person som läser det man själv är intresserad av. Vidare är det tänkt att vi ska hjälpa nya studenter komma till rätta på universitetet samt hjälpa de som redan studerar. Genom att synas hoppas vi kunna uppmuntra fler syrianer till att inspireras till högre studier. Vi ska fungera som en brygga mellan syrianer och universitetet. Genom att också skapa en gemenskap bland syrianer på universitetet hjälper vi också varandra att slutföra våra studier. Det svåraste är inte att komma in på universitet och högskola, utan att komma ut därifrån med en examen.


• Studerar/utexaminerad eller skall du börja på SH?

• Trött på att bara plugga dag ut och in?

• Vill du träffa andra syrianer i skolan och göra något trevligt ihop?


Bli då medlem i SAAF!

Allmän information

 • Skola

  Södertörns Högskola
 • Mejladress:

  sh@saaf.info
 • Telefonnummer:

  08-608 40 00
 • Gatuadress

  SAAF SH Klockarvägen 104
 • Stad

  Södertälje
 • Postnummer

  151 61