SAAF är Unikt!

Vi är ett akademikerförbund för syrianer/araméer som eftersträvar ett nätverk bland högskolestudenter och utexaminerade akademiker. I vårt arbete uppmuntrar vi till studier och entreprenörskap. Vi vill bygga ett kontaktnät för studenter och utexaminerade runtom i Sverige. SAAF arbetar också för att underlätta för syrianska/arameiska studenter att anpassa sig till universitetsmiljön genom lokalföreningars närvaro på Sveriges olika lärosäten. Genom en aktiv informationsspridning om syrianers/araméers historia, kultur och religion stärker vi våra medlemmars identitet. Detta är en förutsättning för en god integration.

Organisation

SAAF:s verksamhet utgörs av ett förbund på nationell nivå och självständiga lokalföreningar vid högskolor och universitet. Förbundet arbetar med större arrangemang på nationell nivå med syfte att samla SAAF:are från hela Sverige. Lokalföreningar arbetar istället med att samla SAAF:are på det enskilda lärosätet för att skapa en gemenskap i vardagen. Såklart finns ett samarbete mellan de olika lokalföreningarna samt förbundet och lokalföreningar. Man kan likna SAAF vid en studentkår för syrianer/araméer.

Idag består SAAF av 13 lokalföreningar:

 • Stockholms universitet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Södertörns högskola
 • Örebros universitet
 • Mälardalens högskola
 • Karolinska institutet
 • Högskolan i Gävle
 • Uppsala universitet
 • Linköpings universitet
 • Jönköpings Lärosäten
 • Göteborgs Lärosäten
 • YH/KY
 • Ungdom

Vision

SAAF ska vara det självklara valet för den syrianska/arameiska akademikern som söker sig till en studentorganisation för att utvecklas i sin roll som akademiker. Därför ska SAAF finnas som lokalförening vid varje högskola och universitet där syrianer/araméer studerar. Förbundet ska verka för att syrianska/arameiska ungdomar ska sträva mot akademiska studier efter gymnasiet samt vara tillgängliga för en arbetsmarknad där syrianska/arameiska akademiker utgör en viktig resurs på sin arbetsplats.

”Utbildning skapar möjligheter, nätverk ger jobb”

Ändamål

- Att vara en paraplyorganisation som skall representera samt hjälpa till att organisera lokala syrianska/arameiska studentföreningar vid högskolor och universitet.

- Att verka för att uppmuntra syrianska/ arameiska studenter till högre studier.

- Att arbeta för att underlätta för syrianska/arameiska ungdomars anpassning till universitetsmiljön.

- Att bland medlemmar väcka intresse för och debatt kring syrianska/arameiska frågor och ett medvetande om deras identitet och kulturarv.

- Att verka för jämställdhet mellan könen.

Projekt

Utöver den ordinarie verksamheten bedriver SAAF projekt kring utbildning, integration och syrianska/arameiska identitet. Samarbete kan ske med andra organisationer.

Hemsida

Hemsidan är vår viktigaste mötesplats och informationskanal för våra medlemmar och andra intresserade. Genom hemsidan sprider vi information om våra aktiviteter, se bilder, senaste nytt samt samordnar vår verksamhet. Varje medlem har sin profil där de har möjlighet att kommunicera med andra och få tips och råd.

SAAF kontor – besök oss

En mötesplats för ledning, utskott, lokalföreningar och medlemmar.

Plats: Klockarvägen 104, 1 tr. Södertälje.